Zapewniamy rynkowe wynagrodzenie, ale dobre wyniki pracy nagradzamy również kwartalnie lub rocznie, w zależności od stanowiska. Jasno określamy oczekiwania i dostosowujemy wytyczne do roli, jaką pełnisz w firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *